Kosten en vergoeding

 

Kosten

 
Vanaf 1 januari 2011 worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 
Eerste consult, onderzoek/behandeling
€ 75,00

Vervolg consult 

€ 50,00
Ryodoko meting ter analyse € 25,00

 

 

Vergoeding

 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een acupunctuurbehandeling
uitgevoerd door leden van de NVA.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw afgesloten verzekeringspolis.

De acupunctuur wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende polis.
 
A. Blom , acupuncturist      NVA lid