Nederlandse vereniging voor acupunctuur

 
De NVA is een overkoepelende
organisatie van acupuncturisten
en acupunctuurstudenten in Nederland.
De leden hebben een Westerse
medische opleiding genoten op minstens
HBO-niveau en een door de NVA erkende                                                
acupunctuuropleiding met succes afgerond.
 
 
De NVA staat garant voor de kwaliteit
van de beroepsuitoefening van haar leden.
Binnen de NVA worden gedragsregels betreffende
ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen
aan haar leden inzake steriliteit en hygiŽne tijdens de behandeling.
Tevens verplicht de vereniging haar leden tot
het volgen van jaarlijkse bijscholing.

 

Meer informatie over de NVA

kunt u vinden op : www.acupunctuur.nl