RYODOKO METING

 
In onze praktijk wordt gebruik gemaakt van het Ryodoko meetsysteem.
Deze methode is vooral een goede controle op de ingestelde therapie
en kan eventueel dienen als diagnose middel.
De Ryodoko-methode is een analysemethode die in de jaren 50
door Yoshio Nakatani ontwikkeld werd. Nakatani stelde aan de hand
van de weerstanden in de huid vast dat bij zieke mensen bepaalde
punten een verhoogde elektrische stroomgevoeligheid hadden.
Deze punten bevinden zich op de lijn, die in hun verloop overeenkomen met de bekende acupunctuurmeridianen. Vanuit deze samenhang is de benaming voor deze methode ontstaan. Ryodoraku: Ryo= goed, do= elektrisch geleidend, raku= lijn

Mensen met bijvoorbeeld een ontsteking van
het maagslijmvlies kunnen een verhoogde waarde hebben van de ryodokubaan.
Het verloop van deze baan is gelijk aan die van de maag-meridiaan.
Meridianen zijn volgens de Chinese geneeskunde de energiekanalen
in je lichaam waardoor de Qi, de levensenergie dus, stroomt.
Stel je een meridiaan maar voor als een beek: een beek die stroomt
door je lichaams-landschap en daarbij de meest natuurlijke weg volgt.
Het water in die beek is de Qi die je doet leven. Normaal is er genoeg energie
op de juiste plaats en stroomt de beek zonder opstoppingen.
 
Energie-, acu- of drukpunten.
Op die meridianen liggen punten waarop de Qi-circulatie in het lichaam
kan worden be´nvloed. Zo kan een teveel worden verminderd,
een tekort worden aangevuld of kunnen opstoppingen worden opgeheven.

Als er een tekort is of een teveel, of als er sprake is van stagnatie van
de levensenergie, ben je ziek. Door dus via de drukpunten invloed
uit te oefenen op het energiesysteem, kan een ziekte worden be´nvloed.
Als ziekte een uiting is van een verstoord evenwicht of van stagnatie van
de levensenergie, dan kun je je voorstellen, dat genezing kan plaatsvinden
door het evenwicht te herstellen of de stroom weer op gang te brengen.
Het Ryodoraku analyse systeem helpt de therapeut om inzicht te krijgen in die
energie van de organen en levenssystemen. Hieruit kunnen conclusies worden
getrokken en deze kunnen worden ingezet in de therapie.
De meting is totaal pijnloos en ongevaarlijk en neemt een 10 tal minuten
in beslag, eventueel kan er een uitdraai gemaakt worden van de gegevens.