De McKenzie Methode

 
Deze methode voor de behandeling van a-specifieke rugklachten is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Het blijkt dat voor 80% van de a-specifieke rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is. Het McKenzie concept gaat daarom niet uit van het zoeken naar de anatomische oorzaak maar is meer geÔnteresseerd in het klachtenbeeld van de patiŽnt. Er wordt daarom gekeken hoe houding en bewegen de klachten beÔnvloeden en aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld.

In het bewegingsonderzoek wordt met herhaalde bewegingen gekeken wat de mechanische invloed is op de bestaande verschijnselen. Er wordt gekeken welke bewegingen of houdingen de symptomen verergeren en met wat voor bewegingen of houdingen de klachten gereduceerd kunnen worden. Onder invloed van langdurig aangehouden houding en herhaalde bewegingen kan de pijn zich naar het been verplaatsen of juist van het been naar de rug bewegen. De vermindering van de verschijnselen met het verplaatsen van de pijn in het been naar de rug wordt het centralisatie fenomeen genoemd. Door te onderzoeken met wat voor houdingen of bewegingen dit centralisatie fenomeen optreedt kan bepaald worden welk syndroom aanwezig is en kan de juiste behandelingsmethode ingesteld worden.

 
 

McKenzie oefeningen

 
De beweging die centralisatie en vermindering van klachten geeft is de voorkeursbeweging. Dit is veelal, maar niet altijd, het hol maken van de rug. Houdingen met een bolle rug m.n. zitten, moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Dit kan ondervangen worden door een klein kussentje of handdoekrol achter de rug te stoppen.
 
Doel van de therapie is om de patiŽnt onafhankelijk te maken van zijn therapie en therapeut en de kans op herhaling te verkleinen. Zelfredzaamheid van de patiŽnt staat hierbij centraal.
 
De McKenzie therapie is grotendeels een "hands-off-therapie". Dit betekent dat de therapeut pas gebruik maat van specifieke technieken, wanneer de patiŽnt zelfstandig geen vooruitgang meer boekt.